Givertjeneste

Givertjeneste er for deg som går fast i Hellemyr misjonskirke. Givertjenesten baserer seg på avtalegiro.

Ved å tegne deg på avtalegiro ordningen i Hellemyr misjonsmenighet, er du med å gi til arbeidet i din bydel. 

Fordi vi er registrert menighet i Misjonskirken Norge, har vi også den fordelen at gaver gitt til arbeidet gir grunnlag for skattefradrag. 

Vi håper du vil være med på arbeidet i Hellemyr misjonskirke og din månedlige gave går direkte til dette arbeidet. Vi gir også 15% av de innsamlede midlene videre til misjonsarbeid i andre land. 

Avtalegiro får du ved å ta kontakt med Jorunn eller Magga på gudstjenester. 

Engangsgave

Dersom du ønsker å gi et engangsbeløp er vårt kontonummer 3000.16.68990. Du kan også Vippse på #123661-Hellemyr misjonskirke støtteforening.