Retningslinjer i forbindelse med korona

På pressekonferansen 3. januar gjorde regjeringen rede for nye smitteverntiltak. Hellemyr misjonskirke følger opp regjeringens og Misjonskirken Norges anbefalinger. Det vil si at vi ikke vil ha noen fysiske møtepunkt i regi av menigheten vår frem til 18. januar. 

Vi vil følge nøye med på anbefalinger og retningslinjer fremover og vil komme med ny informasjon så snart anbefalingene endrer seg. 

Vær med å be for situasjonen i landet vårt og arbeidet vårt.

Abonner på kalenderen

Dette skjer fremover