Misjonskirken Norge

Hellemyr Misjonskirke er en del av Misjonskirken Norge, et trossamfunn med ca 9500 medlemmer og 100 menigheter. Misjonskirkens visjon er ”Guds barns enhet og menneskers frelse”. 

Misjonskirken Norge driver Ansgarskolen i Kristiansand og har i internasjonalt arbeid særlig fokus på Kongo Brazzaville, Colombia og Romania.

http://mknu.no/