Givertjenesten

Givertjeneste er for deg som går fast i Hellemyr misjonskirke.

Givertjenesten baserer seg på avtalegiro. Ved å tegne deg på avtalegiro ordningen i Hellemyr misjonsmenighet, er du med å gi til arbeidet i din bydel. 

Fordi vi er registrert menighet i Misjonskirken Norge, har vi også den fordelen at gaver gitt til arbeidet gir grunnlag for skattefradrag. 

Vi håper du vil være med på arbeidet i Hellemyr misjonskirke og din månedlige gave går direkte til dette arbeidet. Vi gir også av de innsamlede midlene videre til annet arbeid som for eksempel misjon, lokale planteprosjekt, Laget og Misjonskirken Ung.

Avtalegiro kan signeres ved å bruke denne linken: https://gi.mknu.no/hellemyr 

Engangsgave

Dersom du ønsker å gi et engangsbeløp er vårt kontonummer 3000.16.68990. Du kan også Vippse på #618824-Hellemyr misjonskirke.

 

Vil du gi en gave til oppussingen av Skomagergada 3? 

Byggkonto: 3000.63.09158
Vipps til #618824 - merk med bygg

design-uten-navn-(4)