Givertjenesten

Givertjeneste er for deg som går fast i Hellemyr misjonskirke.

Givertjenesten baserer seg på avtalegiro. Ved å tegne deg på avtalegiro ordningen i Hellemyr misjonsmenighet, er du med å gi til arbeidet i din bydel. 

Fordi vi er registrert menighet i Misjonskirken Norge, har vi også den fordelen at gaver gitt til arbeidet gir grunnlag for skattefradrag. 

Vi håper du vil være med på arbeidet i Hellemyr misjonskirke og din månedlige gave går direkte til dette arbeidet. Vi gir også 15% av de innsamlede midlene videre til annet arbeid som for eksempel misjon. 

Avtalegiro kan signeres ved å bruke denne linken: https://gi.mknu.no/hellemyr 

Engangsgave

Dersom du ønsker å gi et engangsbeløp er vårt kontonummer 3000.16.68990. Du kan også Vippse på #618824-Hellemyr misjonskirke.