Kontakt oss

Jorunn Lohne
Administrasjonsleder og menighetsarbeider

Tlf 918 84 794 
[email protected]

Fride N.Johansen
Ungdomsarbeider
Ansatt i 40% stilling