Verdier

Kjærlighet

Vi ønsker at mennesker skal oppleve Guds kjærlighet og nåde i egne liv.  Guds kjærlighet til oss blir drivkraften for å gi videre til andre mennesker det vi har mottatt fra Ham.  Vi ønsker å gjøre vel mot innbyggerne i nabolaget.  

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. 1. Johannes 4.10 

Vi elsker fordi Han elsket oss først. 1. Johannes 4.19 

Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med han. Apostlenes gjerninger 10.38 

Støttende fellesskap

Vi ønsker å ha inkluderende fellesskap der vi deler tro og liv.  Vi vil hjelpe hverandre til å leve i nær relasjon til Jesus og inspirere hverandre til å dele og leve ut troen vår i hverdagslivet.  Vi ønsker å være ekte og ærlige om hvordan livet oppleves.  Vi ønsker å være å støtte og oppmuntre hverandre i alle livets faser og situasjoner.  

La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Hebreerne 10.24-25 

Sannhet

Vi ønsker å leve et liv i sannhet slik som Jesus og rette våre liv etter Bibelen. Vi vil se at sannheten i Guds ord skal sette mennesker fri.  Gud har lagt ned et unikt potensial i den enkelte, og vi ønsker at våre gudgitte gaver skal få utfolde seg i vår kirke.

Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119.105 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Johannes 14.6 

Jesus sa til de jødene som var kommet til tro på han: «Hvis dere blir i mitt ord er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Johannes 8. 31-32