Vil du være med å bidra praktisk i menigheten?

Her kan du melde deg som frivillig til å være med i en praktisk gruppe. 

De praktiske gruppene har blant annet ansvar for å rigge stoler, ordne kirkekaffe og rydde lokalet etterpå. 

Bli med!

Takk for at du vil være med å bidra i menigheten!

Vis skjema igjen

Navn
Mobilnummer
E-postadresse
Felt merket med dette tegnet må fylles ut