Om oss

Menighetsplantingen Hellemyr misjonskirke har sitt utspring fra Salem Kristiansand og Misjonskirken Norge.

Vi er en gruppe mennesker som ønsker at vi på Hellemyr kan delta i et nært felleskap der troen på Jesus er i sentrum.

Vi ønsker å bety en forskjell i nærmiljøet for folk i alle aldre. 

Vi har gudstjenester på Hellemyr skole. Da er det også søndagsskole. 

Vi har cellegrupper (samtale og bønn) for ungdom og voksne.

Vi har  B-tweensarbeid på fredager og ungdomsmøter på lørdager.

Søndagskvelder har vi treninger for voksne i Hellemyrhallen (M&M).

Påfyll er bønn- og lovsangsmøter på loftet mandag i partallsuker.

Du er hjertelig velkommen på alle våre samlinger.