Visjon

Vi deler tro og liv

Visjon:
Vi vil se mennesker frelst ved tro på Jesus og leve et liv i etterfølgelse av Ham.

Vi vil:
• elske og ære Gud, ha Jesus som Herre og bli ledet av den Hellige Ånd.
• være grunnfestet i Guds ord og ha fokus på bønn.
• ha inkluderende smågrupper som deler tro og liv.
• inspirere til levende tro i hjemmet og hverdagen.
• dele Guds ord og godhet i lokalmiljøet.
• bidra til et godt samarbeid med andre kristne i lokalmiljøet.
• engasjere oss i Misjonskirken Norges nyplantinger og misjonsarbeid.