Påfyll

Bønnemøtene hos oss kalles Påfyll. Vi samles annenhver mandag i oddetallsuker, kl.20.00-21.00. Vi ber sammen for hverandre og menigheten, og har gjerne noe lovsang også.