Ledergruppen

Jorunn Lohne
Administrasjonsleder og menighetsarbeider
Ansatt i 40 % stilling 
Tlf 918 84 794 
[email protected]

Fride N. Johansen
Ungdomsarbeider 20% stilling

Leder: Preben Lohne
Nestleder: Margrèt Kjelllingland

Medlemmer:
Jorunn Lohne
Ingunn Sleire Jørgensen
Hege Nordhagen Johansen
Hilmar Kristoffersen
John Arne Johansen