Ledergruppa og ansatte

Her finner du en oversikt over menighetens ansatte og ledergruppe. Ledergruppen er menighetens lederskap.

Jorunn Lohne
Pastor
Ansatt i 40 % stilling 
Tlf 918 84 794 
[email protected]

Lill Katrin Island
Ungdomsarbeider
Ansatt i 30% stilling
[email protected]

Erlend Røyseland
Ungdomsarbeider 
Ansatt i 20% stilling
[email protected]

Leder: Preben Lohne

Medlemmer av lederskapet: 
Jorunn Lohne (ansattrepresentant)
Hege Nordhagen Johansen
Jørn Haugland
Renate Lohne
Margret Kjellingland
Inger Anne L. Undheim