Ungdom - Refill

 

Refill er menighetens ungdomsarbeid.

Vi samles på lørdag i oddetallsukene på Hellemyr flerbrukshus kl.20.00 - ca.22.30

Samlingene våre er todelt. Først har vi en møtedel med lovsang, tale og lek, og etterpå er det snacks, aktivitet og sosialt. 

Alle fra 8.klasse og oppover er hjertelige velkommen. Det er et kristent arbeid, men alle er velkommen uansett tro og bakgrunn.