Refill


Ungdomsmøtene er cirka hver tredje lørdager og varer fra 20.00 til 22.30

På samlingene er det trosopplæring, sang, aktiviteter og ofte noe å bite i. 

Alle på ungdomsskolen er hjertelige velkommen.

Møtene er i flerbrukshuset på Hellemyr skole.

Datoer for høsten 2019:
24. august
7. september
21. september
Menighetstur 11. - 13. oktober
9. november
7. desember

Endringer kan forekomme.