Søndagsskole

Søndagsskole

Vi har søndagsskolen delt i tre grupper.
En gruppe fra 0-4 år.
En gruppe fra 5 år til og med 4. klasse.
En gruppe for B-tweens.
Barna er med på gudstjenesten fra starten av før de går til sine samlinger.