Søndagsskole

Søndagsskole

Grunnet korona er det ikke vanlig søndagssskole, men vi legger ut informasjon, tips og ideer legges direkte ut på en egen facebookgruppe: HMK søndagsskole.