Cellegrupper

Vi deler tro og liv

Annenhver onsdag samles vi i hjemmene til samtale- og bønnegrupper.

En cellegruppe er et mindre felleskap hvor en samles rundt Guds ord.

Vi vil hjelpe hverandre til å leve i nær relasjon til Jesus og inspirere hverandre
til å dele og leve ut troen vår i hverdagslivet.